BraunConsultancy is begin 2017 opgericht door Vincent Braun. Hij heeft 15 jaar ervaring met diagnosestelling, loonwaardebepaling, werkgeversbenadering, matching, aanbestedingen en andere vraagstukken rondom werk en participatie. Deze ervaring heeft hij opgedaan in contacten met ruim de helft van alle Nederlandse gemeenten, SW-bedrijven en UWV-vestigingen. BraunConsultancy zet de opgedane kennis en ervaring in om uw gemeente of SW-bedrijf beter en efficiënter te laten functioneren.

Woorden die BraunConsultancy definiëren zijn:

 • Analytisch
 • Vakkundig
 • Kwaliteit
 • Laagdrempelig
 • Impact
 • Meerwaarde

Meld je hieronder aan voor de nieuwbrief.

PRODUCTEN

U kunt bij BraunConsultancy voor het volgende terecht:

 • Inhuur van professionals
 • Professionaliseren digitale dienstverlening
 • Kwaliteitsverbetering
 • Doelmatig werken
 • Hulp bij aanbestedingen

Inhuur van professionals
Bent u op zoek naar een interim professional op het vlak van Werk of Participatie? Bij BraunConsultancy vindt u de volgende profielen:

 • Adviseur
 • Analist
 • Interimmanager
 • Projectleider

Professionaliseren digitale dienstverlening
Voor gemeenten en SW-bedrijven zijn er allerlei technologische middelen die de dienstverlening kunnen vergemakkelijken, verbeteren en professionaliseren. Wat past bij uw organisatie? Welke systemen worden nog niet optimaal benut? Wordt de informatie uit systemen wel goed gebruikt? BraunConsultancy kan u helpen de juiste technologie optimaal in te zetten.

Kwaliteitsverbetering
BraunConsultancy kan u begeleiden bij het verbeteren van uw dienstverlening.

Voorbeelden van mogelijke verbeteringen zijn:

 • De klant goed in beeld brengen
 • De juiste interventies inzetten
 • Een betere aansluiting tussen het bestand van uitkeringsgerechtigden en de arbeidsmarkt realiseren
 • Meer en duurzamere plaatsingen realiseren (regulier, op basis van loonwaarde, vrijwilligerswerk, etc.)

Doelmatig werken
Plan-Do-Check-Act wordt binnen iedere gemeente en SW-bedrijf gebruikt. De nadruk ligt daarbij op Plan en Do. Het is juist de Check die inzichtelijk maakt in welke mate succes wordt behaald. Waar zit ruimte voor verbetering? Hoe zien mogelijke aanpassingen (Act) eruit? Op deze en andere vragen helpt BraunConsultancy u antwoorden te vinden. Resultaat is dat uw organisatie doelmatiger gaat werken.

Hulp bij aanbestedingen
Lijvige teksten en puntenverdelingen die leiden tot een winnende aanbieder die het hoogste scoort, maar niet per se de beste keuze is. Dat kan beter.

BraunConsultancy helpt uw gemeente met:

 • Het verhelderen van de vraag
 • Het bondig en concreet formuleren van deze vraag
 • Het vaststellen van een puntentelling waarbij de hoogst scorende aanbieder ook de beste keuze is
 • Het implementeren van de ingekochte dienst

Interesse in één of meerdere producten van BraunConsultancy. Neem contact op!

REFERENTIES

Gemeenten

TDC’s Veendam en Stadskanaal
Projectleider doorontwikkeling Training en Diagnose Centra (TDC’s). In de hoedanigheid van projectleider heb ik sturing gegeven aan de doorontwikkeling van de TDC’s. Dit bestond o.a. uit: methodisch handelen verbeteren, initiëren van een bestandsanalyse, verbeteren van trainingen en begeleiding van uitkeringsgerechtigden, organiseren van training van collega’s zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren.

Resultaat: beter functionerende TDC’s door significant hogere en duurzamere uitstroom, meer afspraakbanen, meer ingezette trajecten, forse besparing op het inkomensdeel.

Vele andere gemeenten
Adviseren op het vlak van diagnosestelling, loonwaardebepaling, matching, werkgeversbenadering, professionaliseren van casemanagement en accountmanagement, slim gebruik van managementinformatie.

SW-bedrijven

Wedeka
Adviseren directeur van Wedeka om de huidige organisatie om te bouwen tot een leer-werkbedrijf. Samenwerking tussen de TDC’s en Wedeka versterken. Op starten voor pilots leren en werken als voorportaal voor de ombouw van het SW-bedrijf.

Andere SW-bedrijven
Adviseren over loonwaardenbepaling, de slag van binnen naar buiten maken en mensontwikkeling.

UWV
Adviseren van 5 arbeidsmarktregio’s (Zuid-Limburg, Eindhoven e.o, Utrecht, Achterhoek en Twente) over loonwaardebepaling met Loonbalans. Trainen van arbeidsdeskundigen ter certificering voor Loonbalans en het voorzitten van intervisiebijeenkomsten en gebruikers overleggen.

Aanbieders instrumenten diagnosestelling, loonwaardebepaling & matching
Interpreteren van ontwikkelingen in de sociale zekerheidsmarkt en deze vertalen naar passende oplossingen die inspelen op de ontstane behoefte bij gemeenten, UWV en SW-bedrijven

Ik hield mij voornamelijk bezig met het strategisch en praktisch adviseren van gemeenten en SW-bedrijven op het vlak van:
– diagnosestelling
– loonwaardebepaling
– werkgeversbenadering
– professionaliseren casemanagement en accountmanagement
– bevorderen van methodisch handelen
– realiseren van beleidsdoelstellingen op het vlak van uitstroom, werken naar vermogen en meedoen naar vermogen.
– adviseren over implicaties Participatiewet en andere twee transities

Intern hield ik mij bezig met:
– Ontwikkelen, doorontwikkelen loonwaardemethodiek Loonbalans. Kartrekker validering Loonbalans en implementatie Loonbalans in diverse arbeidsmarktregio’s.
– Begeleiden van intervisiebijeenkomsten van loonwaardespecialisten.
– Informatiebeveiliging: opzetten van informatiebeveiligingsbeleid en audit op Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en ISO27002

FLYER

Omdat ik vaak de vragen kreeg over: Wat doe je precies en waarvoor kunnen we je inhuren. Heb ik nu alles overzichtelijk in een folder gezet. Bekijk hieronder de folder of download deze door op de onderstaande knop te klikken.

Download de flyer